Zoeken op trefwoord » CAO overzicht
Zoeken naar:
Zoeken in:

Sdu Praktijkmiddag

Sdu Praktijkmiddag

8 oktober
Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle ondernemingen met personeel in dienst. De hoogste tijd om uw bedrijf startklaar te maken voor de werkkostenregeling. Op woensdag 8 oktober 2014 krijgt u in enkele uren inzicht in de belangrijke aspecten van de WKR vanuit de invalshoeken fiscaal, administratief en arbeidsrechtelijk.

26 november 2014
Werk en zekerheid

Volgend jaar treedt de Wet werk en zekerheid gefaseerd in werking: per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 volgen diverse aanpassingen. Tot slot volgen per 1 januari 2016 de aanpassingen in de WW. Ook is wetgeving aangekondigd om schijnconstructies aan te passen. Tijdens deze praktijkmiddag staan we stil bij de consequenties voor het MKB. Welke aandachtspunten moet de MKB-adviseur in zijn advies aan de klant meenemen?

Nieuwe uitgave: Wet werk en zekerheid (WWZ)

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert het arbeidsrecht de komende jaren ingrijpend. Belangrijke wijzigingen betreffen de positie van de flexwerker, het ontslagrecht en aanpassing van de werkloosheidsregelingen. In deze nieuwe uitgave Wet werk en zekerheid is de geconsolideerde wettekst opgenomen inclusief reparatiewetgeving en overgangsrecht.
In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de belangrijkste wijzigingen, het overgangsrecht en de voorgestelde reparatiewetgeving puntsgewijs toe.
Deze praktische uitgave biedt een helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die na inwerkingtreding van de WWZ gelden. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, een eventuele overgangsregeling en de gevolgen van de ingediende reparatiewetgeving (wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015). Hiermee is deze uitgave een praktische gids voor een ieder die met het arbeidsrecht te maken heeft.

Auteurs
prof. mr. E. (Evert) Verhulp
mr. E. (Eva) Knipschild
mr. P.A. (Petra) Hogewind-Wolters

U kunt de uitgave bestellen via de webshop van Sdu.

Sdu Commentaar Arbeidsrecht
Sdu Commentaar Arbeidsrecht
Select Ontslagrecht

Naast de artikelsgewijze commentaren bevat deze uitgave de bijbehorende teksten van de wet- en regelgeving met betrekking tot het specifieke thema.
 
Ook verkrijgbaar als e-book
Personaliseer CAOweb!
Maak uw eigen profiel aan met de CAO's die voor u relevant zijn in Mijn CAO's. Overzichtelijk gestructureerd en daardoor snel toegankelijk.

Heeft u eigen inloggegevens(dus geen netwerkaccount) en u wilt per e-mail het nieuws ontvangen van de CAO's die voor u relevant zijn? Meld u dan nu aan voor de E-attendering.
 

Tijdschrift Loonzaken met korting

Speciaal voor abonnees van CAOweb

Klik hier: Loonzaken met korting

Nieuws, tips en adviezen.
Over personeel en beloning. 
Ook aanpalende onderwerpen zoals CAO’s, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en internationale aspecten. Tevens veel aandacht voor de praktijk.

CAOweb op LinkedIn

LinkedIn-logo caoweb

Wordt lid van de LinkedIn-groep CAOweb-gebruikers

CAOweb wordt vooral gebruikt bij salarisadministraties op accountants- en administratiekantoren en andere salarisverwerkers die een groot aantal CAO's toepassen. Via de LinkedIn-groep CAOweb-gebruikers kunnen deze CAO-gebruikers elkaar voorzien van tips en hulp bij interpretatie en toepassing van CAO's. De redactie ondersteunt de groepsleden met informatie over de status van CAO's en AVV's.

De groep staat alleen open voor abonnees op CAOweb en hun collega’s in de vestiging. Het lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets.
U kunt zich hier aanmelden.

Welkom op CAOweb

Alle CAO’s + AVV's + Premies
In CAOweb vindt u alle CAO’s en AVV's in Nederland. Alle bedrijfstakCAO’s en de belangrijkste ondernemingsCAO’s zijn bovendien voorzien van een handige uitgebreide samenvatting. BedrijfstakCAO's zijn voorzien van een actueel premieoverzicht fondsen en pensioenen. CAOweb geeft ook de voortgang van de CAO-onderhandelingen en de status aan: van start onderhandeling tot (principe)akkoord en nieuwe CAO-tekst.

Alle gegevens zijn snel vindbaar
Vanuit de inhoudsopgave CAO’s of MijnCAOweb bereikt u met 1 muisklik de loontabellen en premieoverzicht. Ook andere relevante gegevens vindt u snel doordat deze in de samenvatting altijd in dezelfde rubriek zijn ingedeeld. Werken met CAOweb bespaart u veel tijd.

Altijd op de hoogte
Door de samenwerking met AWVN staat CAOweb aan de bron van de meeste CAO’s. Nieuws over CAOontwikkelingen wordt dagelijks gepubliceerd. Via MijnCAOweb/Mijn instellingen kunt u een dagelijkse E-mail attendering instellen, waarmee u elke ochtend weer volledig bij bent.

Selecteer nieuwsberichten
Hieronder kunt u via de blauwe balk een selectie maken op type nieuwsbericht.
• Algemeen nieuws • Bedrijfstakinformatie • Eenmalige uitkering • Loonmutatie • Nieuwe AVV • Nieuwe versie CAO samenvatting • Nieuwe volledige CAO tekst • Principeakkoord • Tussentijdse wijziging

Meer informatie en bestellen
Hebt u vragen? Neem dan contact op met Sdu Klantenservice via telefoon (070) 378 98 80 of ga naar www.sdu.nl/service.
Probeer CAOweb zelf. Neem een gratis proefabonnement en overtuig u van de voordelen.

  titel betreft datum  
  Eindbod cao Nederlandse Baksteenindustrie   Principeakkoord  01-10-2014   
  Onderhandelingsresultaat cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen   Principeakkoord  01-10-2014   
  Onderhandelingen cao Groothandel Bloemen en Planten   Bedrijfstakinformatie  01-10-2014   
  Onderhandelingen cao Groothandel Bloemen en Planten   Bedrijfstakinformatie  01-10-2014   
  Onderhandelingen cao Groothandel Bloemen en Planten   Bedrijfstakinformatie  01-10-2014   
  Onderhandelingen cao Groothandel Bloemen en Planten   Bedrijfstakinformatie  01-10-2014   
  Hervatting onderhandelingen Slagersbedrijf   Bedrijfstakinformatie  01-10-2014   
  Hervatting onderhandelingen Slagersbedrijf   Bedrijfstakinformatie  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Groothandel in bloembollen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Groothandel in bloembollen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Groothandel in bloembollen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Groothandel in bloembollen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Groothandel in bloembollen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Groenvoederdrogerijen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Bos en Natuur (raam-cao)   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Hoveniersbedrijf in Nederland   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Varkensverbetering in Nederland   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Paddestoelen   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Glastuinbouw   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Dierhouderij   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Dierhouderij   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Wijziging in rubriek Fondsen van cao Open Teelten   Tussentijdse wijziging  01-10-2014   
  Akkoord cao Pharmaceutical Research Associaties Group   Principeakkoord  01-10-2014   
  Akkoord cao Pharmaceutical Research Associaties Group   Principeakkoord  01-10-2014   
  Horeca- en aanverwante bedrijf   Nieuwe versie CAO Samenvatting  01-10-2014   
  Vleeswarenindustrie   Nieuwe volledige CAO tekst  01-10-2014   
  Werkgevers zeggen bouw-cao op   Bedrijfstakinformatie  30-09-2014   
  Eén op negen werkenden heeft kleine baan   Algemeen nieuws  30-09-2014   
  Eén op negen werkenden heeft kleine baan   Algemeen nieuws  30-09-2014   
  Ziekteverzuim in tweede kwartaal verder gedaald   Algemeen nieuws  30-09-2014   
  Principeakkoord cao Purac Biochem   Principeakkoord  30-09-2014   
  Cao-overleg waterbedrijven in oktober   Bedrijfstakinformatie  30-09-2014   
  TNT Express   Nieuwe versie CAO Samenvatting  30-09-2014   
  Postverspreiders   Nieuwe versie CAO Samenvatting  30-09-2014   
  Maastricht Aachen Airport B.V.   Nieuwe volledige CAO tekst  30-09-2014   
  Jeugdzorg   Nieuwe volledige CAO tekst  30-09-2014   
  Onderhandelingsresultaat Vendor   Principeakkoord  29-09-2014   
  Akkoord cao Particuliere beveiliging   Bedrijfstakinformatie  29-09-2014   
  Postverspreiders   Nieuwe volledige CAO tekst  27-09-2014   
  Kunststof en rubber: geen akkoord wel loonsverhoging?   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao M&T Isolatiebedrijf)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao Metalektro)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao M&T Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao M&T Metaalbewerkingsbedrijf)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao Metalektro HP)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao M&T Isolatiebedrijf)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao M&T Technisch Installatiebedrijf)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   
  Nieuwe pensioenregeling voor de techniek (cao M&T Isolatiebedrijf)   Bedrijfstakinformatie  26-09-2014   

12...56volgende