Zoeken op trefwoord » CAO overzicht
Zoeken naar:
Zoeken in:

Colofon

© Sdu 2017. Alle rechten voorbehouden.

Op dit product zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nr. 3569. Zij vervangen de eerder gedeponeerde voorwaarden.

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenisrecht.

Samenstelling redactie
Dhr. E. Franken (hoofdredacteur)
Mw. mr. A.M. van den Bogaert
Mw. J.M. Bouwens
Dhr. H.J.H.E. Heet
Mw. M. Fanken-Wals
Dhr. drs. J. de Ruijter (nieuwsvoorziening)
Mw. dr. mr. E. Koot-vander Putte (juridische nieuwsvoorziening) 
Dhr. H. de Ligt RPP (Premietabellen)
Mw. J. Sluimer (eindredactie)

Nieuwsvoorziening
AWVN
De AWVN is betrokken bij de totstandkoming van ruim 400 CAO's. De AWVN levert de principeovereenkomsten en afgesloten CAO's aan CAOweb. AWVN.

HS-Arbeidsvoorwaarden bv
HS-Arbeidsvoorwaarden bv is specialist in CAO en arbeidsvoorwaarden, voor brancheorganisaties en werkgevers. Heeft goede verhoudingen met vakbonden en OR. HS-Arbeidsvoorwaarden bv.

Privacy Statement en Cookiebeleid
U kunt het privacy statement inzien op website van Sdu Uitgevers.